Houtsculpturen

ההיסטוריה חוזרת

המשך קריאה

ההיסטוריה חוזרת

חלק נכבד בהתפתחות האבולוציה וכמו כן בממצאים שנשאיר אחרינו, אנו חבים לבעלי המקצוע.

לכל אורך ההיסטוריה מתקופת האדם הקדמון ואילך ניתנה לנו הזכות ללמוד על עמים,ארצות,מינים ומלחמות בזכות כל אותן "שאריות " שנותרו ממעשה ידיהם של בעלי המקצוע באותה תקופה.

כיום עם התרבות האקדמאית ההולכת ושלטת והעובדה שלרוב, בעל מקצוע לא למד באיזושהי אוניברסיטה או מכללה, נדמה כי תדמית בעלי המקצוע היטשטשה.. אך אנחנו כולנו נהיה אבודים בלעדיהם.

הבתים שאנחנו גרים,הכבישים שעליהם אנו נוסעים וכל התשתיות שאנחנו כל כך רגילים שלרשותנו הם עבודת ידיהם של מקצוענים רבים, גם עם בוא עידן המכונות אין עבודה שמשתווה לזו של יד אדם ואפילו בהיותנו בעידן שבו הכול ממוחשב, עדיין מלאכת העשייה נותרה מעוזם של בני האדם.

בשלב שבו האדם הקדמון הבין שעם נתוני הפתיחה הטבעיים שלו הוא אינו יכול לשרוד כנגד החיות הוא החל עם אילוף כלבים מחיר וליצור את כלי הנשק הראשונים ואט אט התמחו אנשים מסוימים בזה ואילו אנשים מסוימים בהכנת הקערות לאוכל ולשתיה ובקפיצה היסטורית – רובנו יודעים ששם משפחתנו, אם לא עוברת לעברית, משמעו הוא מקצועו של הסבא של סב סבינו.

בעלי מקצוע היו חיוניים מאז (ומתמיד) וכל משפחתם נודעה בשם עיסוקם.

בעיתות מצוקה כלכלית שעברו בהיסטוריה בעלי מקצוע היו שורדים בשל העובדה שתמיד מישהו, פרטי או מדינתי, ממלכתי או צבאי נזקק לעבודה בברזל, עץ או אבן ונזקק לבעל מקצוע שיבנה את תעלות ניקוז המים או יתפור מדים.. אי לכך בוודאי גם שבזמני מלחמה בעלי המקצוע היו פופולאריים ותפוקתם הייתה חיונית והשפיעה באופן קריטי על התקדמות מדינתם במלחמה.

עם כל זאת מדהים עוד יותר מה שהיסטוריונים ואנתרופולוגים יכולים לספר לנו מממצאים שנשארים שנים רבות לאחר שהתרבויות שהשתמשו בהן משו מן העולם.

לפי סוגי החומרים ושיטות ההכנה של כלי הנשק ושל כלי הנוי והבית, יכולים החוקרים להצביע עבורנו על קיומם ו/או נדידתם של עמים, לפי סגנון ההכנה והצביעה אפשר ללמוד על תרבויות, מלחמות, פולחנים ומסורות שונות .

רוב מה שנשאר ושנשאיר אחרינו, הוא מעשה ידיהם של בעלי המקצוע, ם נסתכל סביב נבחין כי ההיסטוריה חוזרת על עצמה. אין לדעת אם הפסלים, פחחים, נגרים וזגגים של ימינו יודעים עד כמה חשובה עבודתם.

לחצו כאן לכניסה לאתר dogstrainer.co.il לפרטים

Houtsculpturen

מקווים שנהנתם מהאתר שלנו

צור קשר